Furnizare si distributie energie electrica

 

Arc Parc Industrial furnizeaza si distribuie energie electrica consumatorilor industriali din zona parcului conform Licentei de furnizare cu nr. 35529/10.06.2014 ( valabila 10 ani) si a Licentei de distributie Nr. 772/09.02.2007( valabila 25 ani).
Pe teritoriului parcului exista o statie 110/20 kV-16 MVA proprietatea FDEE Electrica Distributie si urmeaza sa fie pusa in functiune si cea de-a doua statie cu o capacitate de inca 25 MVA, proprietatea ARC PARC INDUSTRIAL SRL.
Infrastructura energetica noua realizata prin extinderea retelelor de distributie pe teritoriul parcului industrial si crearea de noi linii electrice subterane si posturi de transformare.
Siguranța în alimentarea cosumatorilor este asigurată și de liniile electrice din zonă la care sunt racordate în buclă instalațiile proprii ale Operatorului de Distribuție ARC PARC INDUSTRIAL :Linia 20 kV Dej- Sud Manastirea; Linia 20 kV Dej-Sud Gherla.
Arc Parc va pune in functiune propria statie de transformare de 25 MVA la inceputul anului 2020, ce va deservi rezidentii parcului industrial asigurand un consum de energie sigur si economic pentru toti rezidentii parcului.
Lucrarile de realizare a Statiei ARC PARC constau in principal in:
extinderea barei de 110kV in exteriorul statiei Dej Sud construirea unei noi celule de 110kV echipata corespunzator
montarea unui trafo 110/20kv 25MVA racordat aerian la celulade 110kV construirea unei statii de 20kV realizare sistem SCADA pentru statia nou construita
Obiectivul principal este cresterea sigurantei si eficientei energetice pe intregul Parc - producere, transformare, distributie si utilizarea finala a energiei electrice cu impact semnificativ asupra reducerii costurilor pentru utilizator.