ARC PARC INDUSTRIAL SRL, lansează etapa de înscrieri în cadrul noului Incubator de afaceri „ARC PARC”, realizat în cadrul proiectulului “CONSTRUIRE INCUBATOR DE AFACERI”, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.
Proiectul de investiții are o valoare totală de 38.576.767,33 lei din care valoare totală eligibilă 23.023.713,68 lei. Valoarea contribuției publice din valoarea eligibilă este de 16.116.599,51 lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională 13.699.109,58 lei, valoarea nerambursabilă din bugetul național 2.417.489,93 lei, valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului 6.907.114,17 lei și valoarea neeligibilă inclusiv TVA 15.553.053,65 lei. Incubatorul de afaceri ARC PARC promovează inițierea şi dezvoltarea afacerilor din sectorul industriei auto și componente auto, în vederea dezvoltării sectorului antreprenorial prin încurajarea inițiativelor antreprenoriale din acest sector. Firmele incubate vor putea beneficia de suport logistic, financiar, spații de producție, spații pentru birouri, sală de conferințe, sală multifuncțională, restaurant, cafenea, servicii de consultanță și training, servicii de marketing si mentorat, servicii de formare profesionala și alte servicii suport menite să susțină rezidenții parcului în vederea dezvoltării ulterioare a afacerilor demarate.
Parcul Industrial Arc Parc poate pune la dispoziția fiecărei firme incubate spațiul necesar desfășurării activității prin intermediul a 13 module, a căror suprafață utilă variază între 807.34 mp și 883.81 mp, cu posibilitate de recompartimentare în funcție de numărul și necesitatea viitorilor incubați. Fiecare modul este prevăzut cu un spațiu necesar de asamblare a tehnicii producătorare de componente auto, precum și cu spații de desfășurare a activității administrative. Totodată, pe lângă spațiul destinat producției, în fiecare modul este prevăzut câte un birou, vestiare, grupuri sanitare și un spațiu administrativ. În afara modulelor destinate spațiului industrial, se va pune la dispoziția firmelor incubate un al 14 – lea modul comun administrativ destinat activităților administrative în care se pot regăsi spații de conferință, expoziționale, restaurant și o cafenea.
Avantajul acordat de incubatoarul de afaceri este că se oferă sprijin investitorilor încă de la începutul conturării ideii de afaceri, în perioada de pre‐incubare. Astfel, fiecare investitor aflat în perioada de pre‐incubare este ajutat în conturarea și dezvoltarea unui concept care, în timp, se poate concretiza într‐o afacere de succes. În această etapă de pre‐incubare, investitorului i se oferă instruirea necesară elaborării planului de afaceri și
realizării previziunilor financiare necesare dezvoltării ideii sale.
Serviciile oferite în cadrul Incubatorului de afaceri ARC PARC în etapa de pre-incubare Principalele servicii de care vor beneficia firmele participante în etapa de pre-incubare în cadrul Incubatorului de afaceri sunt:
Cine poate aplica
Documente necesare pentru preselecție
În vederea evaluării condițiilor specificate anterior, trebuie să compuneți dosarul de înscriere, în care vor fi prezentate următoarele documente:
Detalii suplimentare puteți obține prin transmiterea unui mesaj la adresa office@arcparc.ro
Anunțul se poate regăsi si apăsând acest link.